پروژه حافظ

پروژه حافظ
صفحه اصلی/پروژه حافظ
  • درباره پروژه
  • سفارش پروژه

ساخت درب و پنجره استیل طرح گره

اجرای نرده استیل 304 جوشی

تهیه و اجرای نرده شیشه ای خم و ساده و سنده بلاست شده

درب استیل مسجد پروژه حافظ(گره چینی)
درب اصلی (گره چینی استیل)
پنجره ها ی(گره چینی استیل)مسجد پروژه حافظ
پنجره ها (گره چینی استیل)
درب استیل (گره چینی) مسجدپروژه حافظ
درب استیل (گره چینی استیل)
نرده شیشه ای خم پروژه حافظ
نرده شیشه ای خم
نرده شیشه ای پروژه حافظ
نرده شیشه ای با یراق استیل
نزده شیشه ای پروژه حافظ
نزده شیشه ای سند بلاست شده
نرده تمام استیل 304 جوشی (پروژه حافظ)
نرده تمام استیل 304 جوشی